Om PHYSIOMER

PHYSIOMER erbjuder ett komplett sortiment av naturliga näsvårdsprodukter. PHYSIOMER är aktiva och hygieniskt förebyggande produkter som hjälper vid olika typer av näsbesvär. PHYSIOMER innehåller enbart naturligt havsvatten och kan användas dagligen eftersom den inte påverkar den känsliga nässlemhinnans funktion.

PHYSIOMER har skonsamma och naturliga produkter för omedelbar lindring av nästäppa, när näsan är torr, blockerad eller vid kroniskt obehag i näsan. PHYSIOMER återställer andningen och verkar förebyggande genom att undvika spridning av näsinfektioner till närliggande organ som öron, hals och de övre luftvägarna. Genom att effektivt skölja rent näsgångarna förebygger PHYSIOMER öron-näsa-hals-komplikationer.

Produkterna är helt sterila och innehåller inga konserveringsmedel. Med sina hygieniska och specialdesignade förpackningar utan drivgas tillhandahåller PHYSIOMER ett brett sortiment av lättanvända och individanpassade produkter för olika typer av näsbesvär, med olika munstycken för olika näsor, behov och spraystyrkor. Tack vare att PHYSIOMER endast består av rent havsvatten kan produkterna användas varje dag.

PHYSIOMER finns i fyra olika utföranden, tre isotona varianter och en hyperton variant. PHYSIOMER Hyperton Spray har en salthalt på 2,2 % mineralsalter vilket hjälper till att driva ut överflödig vätska från de svullna slemhinnorna som är som ofta är orsak till att näsan blir täppt. PHYSIOMERs isotona lösningar har ett pH-värde på 8.2, vilket är optimalt för näsans viktiga flimmerhårsrörelse som transporterar bort partiklar, damm och mikroorganismer.

Varför använda PHYSIOMER?

Näsan spelar en viktig roll för vår kroppsliga funktion eftersom den värmer upp och fuktar luften vi andas in. Den filtrerar också bort mikroorganismer och föroreningar som finns i luften och skyddar därmed våra luftvägar från dammpartiklar och håller nässlemhinnan fuktad och smidig.

Ibland blir våra nässlemhinnor torra och irriterade och kan då samla på sig slem, sekret och skorpor. Förkylning ger också symtom som nästäppa, överflödigt slem, hosta m.m. Det kan upplevas jobbigt att andas genom näsan, speciellt för spädbarn som då också kan få svårigheter med att äta och sova. Med PHYSIOMER blir det lättare att andas genom näsan. PHYSIOMER rengör effektivt, sköljer och avlägsnar överflödigt nässekret samtidigt som den återfuktar näsgångarna.

PHYSIOMER rekommenderas av öron-näsa-halsspecialister. PHYSIOMER har kliniskt bevisad effekt, vilket påvisats i flera publicerade studier där patienter och läkare ansåg att PHYSIOMER var en effektiv lösning vid näsbesvär. Patienterna ansåg också att PHYSIOMER var ett smidigt och skonsamt behandlingsalternativ. Det framkom även att PHYSIOMER påskyndade läkningen efter näskirurgi

Sammanställningar av studierna finns att ladda ner här:

PHYSIOMER Strong Jet isoton lösning (0,9 % salthalt) vs. nässköljning med antiseptisk lösning efter näskirurgi (Seppey)

PHYSIOMER Strong Jet isoton lösning (0,9 % salthalt) vs. nässköljning med antiseptisk lösning efter näskirurgi (Krayenbuhl)

PHYSIOMER isoton (0,9 %) lösning som tillägg till standardbehandling vid okomplicerad förkylning hos barn (Strnad)

PHYSIOMER isoton (0,9 %) lösning som tillägg till standardbehandling vid okomplicerad förkylning hos barn (Slapak)

Med ursprung i havet utanför
Saint-Malo.

Havsvattnet i PHYSIOMER tas från havet utanför Saint-Malo i Frankrike. Denna plats är skyddad av UNESCO, känd för sina kraftfulla tidvattenförändringar. PHYSIOMER började ta tillvara vattnet från havet för över 30 år sedan och i tillverkningen av produkterna använder man de gynnsamma egenskaperna hos havets mineralrika vatten.

De flesta andra saltvattenbaserade produkter innehåller mer vanligt vatten än havsvatten eller destillerat vatten istället för havsvatten. Det finns över 80 mineraler och spårämnen i havsvattnet i PHYSIOMERs produkter. Alla dessa viktiga mineraler bidrar till att lindra irritation i näsan och att bibehålla nässlemhinnans normala funktion.